Združenje Radio 2

Združenje lokalnih in regionalnih radijskih postaj
Radio 2 je gospodarsko interesno združenje lokalnih in regionalnih radijskih postaj. Gospodarsko interesno združenje Radio 2 se zavzema za ohranitev lokalnih vsebin na slovenskih radijskih postajah s statusom posebnega pomena in radijskih postajah, ki nimajo statusa, a so kljub temu lokalno usmerjene. Radijske postaje, združene v Radio 2, niso radijska mreža, ampak so samostojne radijske postaje, ki med seboj sodelujejo. Vse radijske postaje članice tega združenja tako ohranjajo svojo programsko neodvisnost in lokalno usmerjenost. Namen združenja je predvsem iskanje sinergij pri ustvarjanju lokalnih vsebin. Postajam, ki sodelujejo pri projektu Radio 2, je skupna produkcija oglasov, trženje oglasnega prostora, izobraževanje s pomočjo tujih medijskih strokovnjakov, glasbeno uredništvo, tehnična služba ter skupno vlaganje v tehnično opremo. Radijske postaje, ki sodelujejo v okviru projekta Radio 2, ohranjajo tudi vsaka svoje ime. Združenje Radio 2 želi poslušalcem ponuditi kvalitetne lokalne radijske programe. To pa je moč doseči samo s sodelovanjem med več radijskimi postajami.